Åderbråck i benen är oerhört vanligt bland både kvinnor och män, men med en viss högre representation hos kvinnor. Åderbråck kan uppstå i olika åldrar, i olika stor omfattning, och på olika platser på kroppen. Det vanligaste är dock att man utvecklar åderbråck på benen, ofta på vader eller i knäveck.

Åderbråck på fötterna

Åderbråck på fötterna liknar till utseendet åderbråck på benen. De består av upphöjda vener som både syns och kan kännas med handen på fotens hudyta. Man utvecklar åderbråck på foten/fötterna av samma anledning som man utvecklar åderbråck på benen: till följd av att venernas klaffar av olika anledningar inte sluter tätt. Klaffarna i venerna har en funktion som påminner om en ventil, vilka har till uppgift att hindra blodet från att bilda ansamlingar nere i foten eller benen. 

 

Varför får man åderbråck just på fötterna? 

Att man utvecklar åderbråck specifikt på fötterna, hänger ofta ihop med utvecklingen av åderbråck på benen. Får man åderbråck på foten är det stor chans att dessa uppkommit till följd av att man också har det på benet eller benen. Det är med andra ord vanligast att åderbråck uppkommer på nedre delen av kroppen, eftersom blodflödet mer påtagligt jobbar mot gravitationen nerifrån och upp, än tvärtom. 

 

Därför får inte alla åderbråck

Anledningen till att man riskerar att utveckla åderbråck är flera. Ofta beror det på genetiska faktorer, men det kan också utgöra en konsekvens av att man lever ett relativt stillasittande (eller stillastående) liv till vardags. Andra riskfaktorer är exempelvis graviditet, även om åderbråcken ofta försvinner av sig själva efter avslutad graviditet, på grund av att trycket i venerna då sjunker.

Bild normal klaff och klaff med läckage

Vilka besvär kan man få av åderbråck på foten?

Precis som för åderbråck på andra ställen på kroppen, medför åderbråck på fötterna individuella och varierande besvär, men vanliga exempel är en känsla av att fötterna är tunga, att området runt åderbråcken upplevs varmt, samt klåda som i allvarliga fall kan ge upphov till svårläkta sår. Åderbråck på fötterna syns oftast inte lika tydligt som de på benen, men kan medföra andra praktiska problem än de estetiska: exempelvis kan det bli svårt att hitta skor som passar, då åderbråcken svullnar. I regel är åderbråck på fötterna inte farliga, såvida man inte har bakomliggande sjukdomar eller befinner sig i tydlig riskgrupp för att utveckla blodpropp och liknande. 

Behandling av åderbråck på foten 

Vi på Åderbråckakademin erbjuder som en av Nordens ledande specialistkliniker på åderbråcksbehandlingar, flera välbeprövade och moderna metoder för att behandla dina åderbråck på fötterna eller på övriga kroppen: Välkommen att ta kontakt med oss på Åderbråckakademin! 

Tveka inte att kontakta oss på Åderbråckakademin om du besväras av dina åderbråck – oavsett hur och hur omfattande dina besvär är. Välkommen att boka tid för ett besök hos oss, eller ansök om konsultation online

 

 

 

Har du en fråga till våra kirurger?

Skulle du inte hitta din fråga under FAQ så svarar gärna någon av våra kirurger på din specifika fråga.


    Välj klinik

    I vilken stad
    vill du boka tid?

    Stockholm Malmö Linköping Båstad Helsingborg Logo