Åderbråckakademins Information angående Coronaviruset

Gällande Covid 19 följer Vi utvecklingen noga och följer myndigheternas riktlinjer för att skydda våra kunder/patienter och personal på bästa sätt.

Du möter frisk personal på kliniken. Vid minsta misstanke på infektion stannar personalen hemma.
Har Du som patienten varit exponerad för Coronaviruset skall Du som tidigast besöka oss på kliniken 48 timmar efter att Du är helt symtomfri.

Om misstanke om exponering avvakta 2 veckor att besöka oss, även om Du är symtomfri.

  • En operation i sig innebär inte ökad risk för att få Coronasmittan, om Du är frisk för övrigt.
  • En del uppföljning efter operation kan följas upp/telefon och mail för att minska antalet besök på kliniken just nu.
  • Slutkontroller efter operationer senareläggs just nu av samma skäl , tills risken för spridning av Coronaviruset är över.

Åderbråckakademin har som opererande klinik högt ställda krav gällande sterilitet och hygien.

Vi har sedan tidigare välinarbetade rutiner, som nu skärpts ytterligare med anpassning till rådande situation med Coronaviruset.

Har du en fråga till våra kirurger?

Skulle du inte hitta din fråga under FAQ så svarar gärna någon av våra kirurger på din specifika fråga.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo