Svar:

De moderna behandlingstekniker som används vid behandling av åderbråck kan delas in i 2 grupper:

  • Termal ( Laser, Radiovågor, Steam)
  • Inte- termal ( lim, foam, sklerosering)

Gemensamt för samtliga tekniker är att de är effektiva, trygga och skonsamma och ger ett överlägset estetiskt resultat. Behandling sker i lokalbedövning, då det inte är behov för narkos. Behandling tar en till två timmar. Man kan återuppta normal daglig aktivitet i det man lämnar kliniken. Sjukskrivning är mycket sällan nödvändigt. För de som bedriver sport rekommenderar vi ett kort uppehåll på sju dagar.

Vid behandling med termala (värme) tekniker sker en mild upphettning av åderbråcken från insidan som får dessa att förslutas och skrumpna bort. Behandlingen styrs och övervakas genom ultraljud som används under behandlingen. Värmebehandlingar har funnits på marknaden i 10-20 år och är idag det mest effektiva vi kan erbjuda mot åderbråck.

Vid behandling med medicinskt vävnadslim kan åderbråcken förslutas genom att ådrorna klistras samman. Då denna teknik inte medför någon värmeutveckling, behövs ingen lokalbedövning. Man kan också med fördel använda denna på områden i benet där värmebehandling är förbjudet. Hos patienter med sår och kroniskt förändrad hud, används denna teknik med fördel. Biologiskt vävnadslim är den idag mest skonsamma behandlingsteknik som finns i världen. Tekniken blev introducerad 2012, och vi startade med denna i 2013. Idag har vi 6 års erfarenhet och vår kärlkirurg tillhör de 10 mest erfarna i världen på just denna behandlingsteknik.

Skum (Foam) och flytande injektioner med Aethoxysklerol mot åderbråck har använts sedan 50-talet. I tränade händer är behandlingen smärtfri och effektiv. Små till mellanstora åderbråck kan behandlas, men venstammarna där klaffläckaget och orsaken till åderbråcken uppstår, skall inte behandlas med denna teknik. En rad vetenskapliga publikationer visar att värmebehandling och lim är betydligt mer effektiva och har bättre hållbarhet.

Vilken behandlingsteknik som passar just dina åderbråck kan man rekommendera efter en grundlig kärlkirurgisk undersökning och ett ultraljud. Genom vårt unika koncept med individuell och skräddarsydd behandling tar vi fram den bästa kombinationen av tekniker för just dig.

Se fler frågor & svar

Frågor & svar

Har du en fråga till våra kirurger?

Skulle du inte hitta din fråga under FAQ så svarar gärna någon av våra kirurger på din specifika fråga.


    Välj klinik

    I vilken stad
    vill du boka tid?

    Stockholm Malmö Linköping Båstad Helsingborg Logo