Ta bort åderbråck

Åderbråckakademin är en erfaren specialistklinik som behandlar åderbråck och ådernät. Vi är verksamma på flera orter i Sverige och erbjuder åderbråckskirurgi och åderbråcksbehandling. Orsaken till åderbråck och venös sjukdom i benen beror på antingen försvagade klaffar eller att det föreligger ett avflödeshinder i benet. Dessa tillstånd kan leda till uppkomst av kärlbristningar, åderbråck, svullnad i benet, hudförändringar och sår.

aderbrackbehandling

Priser

Behandling Pris
Konsultation/nybesök Kärlkirurg 500 kr

Åderbråcksbehandlingar

Vi erbjuder olika moderna åderbråcksbehandlingar med de mest skonsamma teknikerna på marknaden. Vid en konsultation ser vi vilken behandling som passar bäst för just dig.

 

Vill du veta mer om åderbråck?

Under Tips & Hälsoråd har vi samlat artiklar och mer utförliga svar på vanliga frågeställningar kring åderbråck och åderbråckskirurgi.

Åderbråckskirurgi och åderbråcksoperation

Under en åderbråcksoperation görs ett ultraljud för att kunna lokalisera och följa de invändiga åderbråcken. Kirurgen behandlar åderbråcken genom millimeter-små stickhål. Du behöver inga stygn efter din behandling och de små såren läker utan ärrbildning. Med den moderna teknik vi använder oss av blir resultaten efter en behandling mycket goda.

Ledande klinik inom åderbråckskirurgi

Åderbråckakademin är en modern och ledande klinik inom åderbråckskirurgi. Vi ser till att alltid hålla oss uppdaterade inom åderbråcksforskning och kärlkirurgi så att vi kan fortsätta vara en modern klinik med möjlighet att erbjuda den senaste tekniken.

Ta bort dina åderbråck

Åderbråck kan medföra reducerad livskvalitet – men du som lider av det kan bli av med dina åderbråck.

För en del är anledningen att man vill bli av med åderbråcken medicinsk. Medicinska anledningar kan vara att man får fysiska besvär av åderbråcken som tyngdkänslor, trötthetskänsla och svullnad i benen. Det kan också vara så att man får kramp eller värk, eller att man vill ta bort åderbråcken för att reducera risken för blodproppar.

För många är åderbråck även ett estetiskt problem. Vi träffar många patienter som tycker att åderbråcken hindrar vardagslivet.

Åderbråckskirurgi

Vad är åderbråck?

Åderbråck är utvidgade blodådror, vener, som ligger direkt synliga under huden. Orsaken till att dessa uppstår beror på en kombination av försvagad och utvidgad venvägg och läckage över venklaffarna som finns i benen. Detta ”läckaget” leder till att blodflödet tillbaka till hjärtat blir ineffektivt. Det uppstår ett ökat tryck i vensystemet i benet, som i sin tur leder till utveckling av åderbråck.

Vad är åderbråckskirurgi?

Åderbråckskirurgi är en operation som utförs för att behandla åderbråck, vilket är en vanlig venös sjukdom som orsakar utvidgning och förvrängning av venerna i benen. Åderbråck uppstår när venklaffarna som normalt hindrar blod från att flöda bakåt i venerna inte fungerar korrekt, vilket leder till att blodet samlas och venerna expanderar.

Hur lång tid tar en åderbråcksoperation?

Tiden för en åderbråcksoperation kan variera beroende på typen av operation och omfattningen av sjukdomen. En åderbråcksoperation tar oftast 20 till 60 minuter. Du får vila en liten stund efteråt och kommer tillbaka på ett återbesök efter en tid där vi kontrollerar så att allt ser bra ut.

Varför skall man behandla sina åderbråck?

Det finns 3 grunder till att man bör behandla sina åderbråck

1. Medicinsk grund

Man har besvär av sina åderbråck. Man känner tyngdkänsla, trötthetskänsla, stumhet och svullnad i benet. Kramptendens om natten i vader. Klåda och lokal ömhet och värk. Tendens till eksem eller missfärgad mörkbrun hud på underbenet.

2. Förebyggande grund

Har åderbråck uppstått på benet så finns det idag ingen annan möjlighet att bli av med dem än att operera bort dem. Stödstrumpor hjälper och lindrar besvären, men stoppar inte utvecklingen av åderbråcken. De flesta personer tycker också att det är besvärligt och svårt att ta på sig stödstrumpor, och när man behöver dem som mest, dvs under sommaren, vill ingen gå med stödstrumpor.

Genom att behandla sina åderbråck i tid, reduceras risken för att få ytliga blodproppar vilka kan leda till både djup blodpropp och propp lungorna. En behandling förebygger även en försämring av åderbråcken, vilka tyvärr bara blir större och fler med tiden, och då också ger ökande besvär. Risken för att utveckla blodpropp beräknas till ca 5-10 % årligen.

3. Estetisk grund

Åderbråck utgör för de flesta också ett kosmetisk problem. Detta kan vara den primära orsaken till att man önskar behandling, eller spela en underordnad roll.

Studier med fokus på hälsorelaterad livskvalitet har visat att de som lider av sina åderbråck av estetiska själ, kan ha en lika reducerad livskvalitet som den som har eksem eller bensår. Ofta träffar vi patienter på vår klinik som på grund av åderbråck helt undviker att bära klänning eller kjol. Man drar sig för att visa sig i baddräkt på stranden och på badhus. Barn och barnbarn kommenterar de slingriga ådrorna på benen. Man blir stigmatiserad. En vällyckad kirurgisk behandling ger dessa personer en betydligt ökad självkänsla, men behandlingen förebygger också eventuella framtida medicinska problem.

Vilka symtom är vanliga?

Vanliga symtom vid åderbråck är tyngdkänsla, spänningskänsla och trötthetskänsla i det aktuella benet. Några personer utvecklar också klåda, ömhet och värk lokalt runt åderbråcken. Besvären varierar under dygnet och tenderar att öka under dagens lopp. Besvären lindras ofta när man ligger ned, eller använder stödstrumpa.

Kan man operera bort åderbråck på båda benen samtidigt?

Ja, det kan man. Hos oss utförs nästa hälften av alla behandlingar på båda benen samtidigt. Man kan som oftast gå på jobbet dagen efter operationen.

Vad är komplett operation vs standardoperation av åderbråck?

Operationer som utförs i offentlig regi på sjukhus eller genom ”upphandling” med privat vårdgivare, är begränsade till att försluta den sjuka venstammen i benet, men man behandlar mycket sällan de stora framträdande åderbråcken som syns i huden. Behandlingen blir inkomplett.

Våra kliniker möter dagligen patienter som undrar över varför man inte behandlat själva åderbråcken. Förklaringen är enkel. Region och Landsting har per idag inte resurser till att utföra en komplett behandling. Här skiljer vi oss åt.

Våra kärlkirurger utför alltid en komplett behandling av alla åderbråck, djupa som ytliga med största fokus på individuell och skräddarsydd behandling med de nyaste och mest skonsamma metoderna. För att säkra ett optimalt och långvarigt resultat erbjuder våra kliniker alla behandlade patienter en återbesökstid. Här träffar man sin kärlkirurg för kontroll av resultat samt får via en ny ultraljudsundersökning säkrat effekten av behandlingen.

Hur fungerar remiss för bedömning av åderbråck?

Har man åderbråck och är bekymrad över dessa så kan man söka sig till sin Vårdcentral. Där får man generell information. Om det föreligger behov av specialistbedömning, skickas en remiss till en kärlkirurgisk klinik. Hos oss krävs ingen remiss för specialistbedömning av åderbråck och cirkulationen i benen. Vi utför alltid en komplett ultraljudsundersökning samt tryckmätning. Du får rådgivning och en oförpliktigande offert på behandlingskostnad. Vi garanterar korta väntetider på undersökning och behandling.

Hur fungerar offentlig upphandling och behandling av åderbråck?

Lågt pris och hög kvalitet hänger inte ihop

Sedan många år utförs delar av den offentliga åderbråckskirurgin av privata kliniker och sjukhus. Detta sker genom upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Förfrågningsunderlagen ställer krav enligt gällande normer för att bedriva sjukvård och att operationer ska utföras av kärlkirurg. Upphandlingen tilldelas den klinik som erbjuder lägst pris, inte högst kvalitet eller erfarenhet, tyvärr.

På våra kliniker erbjuder vi privatfinansierad behandling i världsklass. Detta innebär att våra patienter till varje tid erhåller behandling efter de senaste rönen, med toppmodernt och individuellt anpassat behandlingskoncept av ledande kärlkirurger på området.

Var tar blodet vägen när man opererar bort ådror?

95% av tillbakaflödet av blod till hjärtat från benen, går via det djupa ådersystemet. Åderbråck bildas i det ytliga ådersystemet, som kan behandlas utan risk för konsekvenser på blodomloppet.

Hur länge behöver jag använda stödstrumpor efteråt?

1 vecka efter behandling.

Vad händer om jag inte behandlar mina åderbråck?

Åderbråcken har tendens att öka i storlek och omfattning med tiden, och obehandlade åderbråck kan föra till kroniska hudförändringar (pigmentutslag, eksem) och ökad risk för ytlig ventrombos (tromboflebit) (lokal inflammation). Svårläkta bensår kan också uppstå på grund av obehandlade åderbråck.

Hur kontrollerar man placeringen av katetern i ådran under operationen?

Införandet och placeringen av katetern under huden utförs med hjälp av ultraljud under operationen. Detta innebär att kirurgen hela tiden har full översikt över ådrorna under behandlingen.

Får jag ärr efter åderbråcksbehandlingen?

Nej det får du inte.

Jag vill ta bort mina åderbråck. Vart finns ni?

Vi har kliniker både i Linköping, Stockholm och Malmö.

Hur går en åderbråcksbehandling till?

Här kan du läsa mer om hur våra undersökningar, operationer och återbesök går till. Har du ytterligare frågor om olika behandlingar vi gör mot åderbråck, är du alltid varmt välkommen att höra av dig.

Vad händer på en konsultation mot åderbråck?

Den kliniska undersökningen hos våra kärlkirurger lägger grunden för bedömningen av typ och omfattning av åderbråcken. Man kan efter denna indela åderbråcken i olika stadier. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo