Kärlbristningar, brustna blodkärl och spiderveins

Här kan du läsa mer om orsaken till kärlbristningar, hur man genomför en undersökning och behandling av kärlbristningar.

karlbristningar

Kärlbristningar, retikulära ådror eller s.k spiderveins, är små röd-violetta till blå-lila utvidgade vener i det översta hudskiktet. De utgör främst ett kosmetiskt problem och orsakar vanligtvis inte obehag. Kärlbristningar på benen kan emellertid eventuellt indikera en befintlig bindvävssvaghet eller förändrade tryckförhållanden i benvenerna på grund av en mer allvarlig venös sjukdom. Kärlbristningar förekommer huvudsakligen på lår, knäveck, underben och runt anklarna. Förekomsten ökar med åldern och drabbar främst kvinnor.

Därför får man kärlbristningar

Orsaken till att man får kärlbristningar är i de flesta fall okänd. Man vet dock att hormonella förändringar och stigande ålder spelar en betydande roll hos ett flertal patienter. En vanlig missuppfattning är att dessa i ett senare skede kan utveckla sig till åderbråck. Hos mellan 30-50 % av de som uppvisar kärlbristningar på benen, har en bakomliggande åderbråcksjukdom med ökade tryck i venerna. Detta kan få konsekvenser vid en eventuell behandling. Ett ultraljud utförs även hos de som endast har synliga kärlbristningar, för att bekräfta eller utesluta förekomsten av invändiga åderbråck. För att uppnå ett så optimalt och hållbart resultat som möjligt, behöver också eventuella klaffläckage i vensystemet under kärlbristningarna behandlas.

Behandling av kärlbristningar

Det finns idag två möjligheter att behandla kärlbristningar:

  • Mikrosklerosering via injektioner (rekommenderas)
  • Extrovert laser

Behandlingen sker primärt genom injektionsbehandling, så kallad ” sklerosering”. Vid denna närmast smärtfria behandling injiceras ett alkoholhaltigt läkemedel som direkt klistrar ihop åderväggarna. För att placera läkemedlet optimalt används speciella ljuskällor, VeinLight och Veinviewer. Biverkningarna vid behandlingen är få, en viss rodnad och lätt svullnad är vanligt de första dagarna. Efter avslutad behandling skall man bära stödstrumpor i 1 till 2 veckor, då stödstrumpans kompression får de behandlade åderväggarna att pressas samman och läka snabbare. Man bör undvika varma bad och bastubad, samt direkt solexponering den första månaden.

 

Efter en behandling av kärlbristningar

Redan efter 3-4 veckor kan man se tendens till avmattning i bristningarna. Det tar dock ofta ytterligare 4-8 veckor innan man kan förväntas se det slutgiltiga resultatet av behandlingen. Vid enstaka förändringar räcker det oftast med en behandling. Behövs flera behandlingar, så kan dessa utföras efter 4-6 veckor. Flera behandlingar behövs vid behandling av större områden för att uppnå bästa möjliga resultat.

Behandlade kärl kommer normalt sett inte tillbaka, men det finns risk att nya kan uppstå på andra platser på benen under årens lopp. Kärlbristningar kan också i enskilda fall behandlas med extrovert laser. Metoden innebär att laserenergi överförs från en lasergenerator till kärlbristningen genom huden. Behandlingen är dock inte smärtfri, pga värmeutvecklingen som uppstår, samt en överhängande risk för brännskada i huden. Det finns idag inga väldokumenterade studier på att laser har fördelar mot injektionsbehandling. Vi erbjuder av denna grund primärt injektionsbehandling till våra patienter.

Mikrofoamsklerosering

Mikrofoamsklerosering används för att behandla små smaragdgröna ådror i huden samt ådernät och kärlbristningar. Behandlingen är i det närmaste smärtfri. Man har inga fysiska begränsningar efteråt, men skall använda en stödstrumpa i 7 dagar och undvika sol, bastu och spabad de första veckorna. Resultatet ses tidigast efter 4-6 veckor.

Kärlkirurgi

Vad kostar behandling av kärlbristningar?

Priset för behandling styrs av mängden läkemedel som ges. Vid din kärlkirurgiska bedömning som alltid föregår en sklerosering, får du ett fast pris för din behandling.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo