Landstingsvård av åderbråck

Behandling av åderbråck inom den offentliga vården utförs hos de patienter som har utvecklat hudproblem eller bensår till följd av sina åderbråck. Patienter med stadium 4–6 är i de flesta fall beviljade till kirurgisk behandling inom den offentliga sjukvården.

Indelning av åderbråck i olika stadier

I Sverige ligger CEAP klassificeringen till grund för att kunna bedöma vem som skall behandlas kirurgiskt för sina åderbråck – både utvändiga och invändiga åderbråck – och vem som inte skall behandlas  inom den offentliga vården.

Det primära målet hos de som drabbats av åderbråck är förbättra livskvaliteten att undvika utvecklingen av kroniska bensår.  Bensår medför ett stort lidande hos de som drabbas och höga kostnader för den offentliga sjukvården. Man vet utifrån ett flertal studier att risken för utveckling av bensår ökar betydligt utifrån vilket stadium av åderbråck man lider av. I de flesta Landsting och Regioner i Sverige krävs idag minimum stadium 4 (C4) för att man skall vara berättigad till behandling på offentligt sjukhus. Stadium C4 innebär att huden på underbenet är missfärgad, oftast brunaktig. Huden är förhårdnad och öm att ta på. Eksem räknas också till detta stadie. Då åderbråck också medför en ökad risk för blodpropp (4 x ökad risk) bör åderbråck behandlas efter upprepade ytliga blodproppar (kallades tidigare för ”tromboflebit”).

CEAP klassifikation.

De personer som har åderbråck som faller inom stadie 1, 2 och 3, vilket innefattar cirka 85% av de drabbade, erhåller i normalfallet ingen kirurgisk behandling av sina åderbråck på sjukhus, utan får söka privat vård för behandling. Rekommendationen som man vanligtvis får på sin vårdcentral eller på sjukhuset är att man skall använda stödstrumpor för att motverka svullnadstendens och press i benet vid stadie 1,2 och 3.

Utredning och bedömning av åderbråck- och venösa sjukdomstillstånd utförs av specialistläkare inom kärlkirurgi. Denna omfattar tryckmätning och en ultraljudsundersökning för att kartlägga både yttre och eventuella inre åderbråck. Oftast behövs kirurgisk behandling för att få såret att dels läka, men dels också för att förebygga att sår uppstår igen.

På förundersökningen möter du en av våra erfarna kärlkirurger som gör en klinisk undersökning av cirkulationen i benet och ett kärlultraljud. Det är inte nödvändigt med en remiss för att komma till oss på en förundersökning.

Den offentliga sjukvården behandlar endast de personer som drabbas av framskridna symptom eller allvarliga komplikationer till sina åderbråck såsom

  • eksem
  • blodproppar
  • kroniska bensår.

Vid behandling på ett offentligt sjukhus, eller på en privat klinik, med avtal med regionen, behandlas endast den medicinska delen av åderbråcket och inte hela benet. Du får således ingen komplett behandling, och får räkna med att flertalet utbuktande vener och kärlbristningar lämnas kvar vid ingreppet. Det estetiska resultatet blir nästan oförändrat.

På våra kliniker behandlas samtliga framträdande åderbråck och bristningar tryggt, enkelt och skonsamt med ett överlägset estetiskt resultat.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo