Miljö & kvalitet

Vi på Åderbråckakademin lägger stor vikt vid långsiktigt arbetsmiljö- och miljöfrämjande arbete. Här kan du läsa mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.

aderbrack kirurgi

Miljö och kvalitet – kvalitetsledning och uppföljning på alla områden

För att vi skall kunna erbjuda god vård och omsorg krävs engagerade och kunniga medarbetare, men också kvalitetsledning och uppföljning på alla områden – från medicinsk kvalitet, patientnöjdhet och säkerhet till arbetsmetoder och kompetensutveckling.

Gällande vår gemensamma miljö, så arbetas det för att reducera företagets miljöpåverkan. Detta sker bl a genom att vi sätter miljömål för verksamheterna som efter genomförda åtgärdsplaner följs upp.

Gällande området kvalitet, verkar Åderbråckakademin för en långsiktig utveckling inom resultatkvalitet, bemötandekvalitet och säkerhet.

Vårt kvalitetssystem har fokus på:

  • Patientsäkerheten i främsta fokus
  • Tydliga arbetsmetoder och rutiner, användande av vetenskapligt beprövade metoder
  • Uppdaterar kvalitetsledningssystemet årligen
  • Genomför och utvärderar kundmätningar till patienter/remittenter/kunder och uppdragsgivare
  • Rapporterar uppkomna avvikelser och vidtar åtgärder
  • Genomför regelbundna interna revisioner
  • Stämmer regelbundet av vår verksamhet med uppdragsgivaren
  • Kompetensutvecklar våra medarbetare
  • Sammanfattar årligen utfallet av kvalitetsarbetet i kvalitetsbokslut
  • Uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården

Kvalitet

Alla moderna behandlingstekniker som vi erbjuder våra patienter är vetenskapligt beprövade och dokumenterade samt effektiva och trygga att använda. Alla operationer hos oss utförs av specialistläkare i kärlkirurgi. Vi följer nationella- och internationella riktlinjer gällande både indikationer och tekniker vid behandling av åderbråck. Genom vårt kvalitetsmanagement sörjer vi för att alla undersökningsfynd samt behandlingsdata dokumenteras och lagras i våra journaler. Ultraljudsbilder och journalanteckningar kan tillhandahållas om så önskas.

Genom vårt postoperativa kontrollupplägg säkerställs ett gott behandlingsresultat. Kontroll av behandlingsresultat samt eventuell tilläggsbehandling är inkluderat i priset.

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete är du välkommen att kontakta någon av våra verksamheter!

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo