Hur uppstår åderbråck?

Åderbråck uppstår som en konsekvens av en rad faktorer som bidrar till försvagning i stödvävnaden i åderväggen.

Så uppstår åderbråck

Ärftlighet, livsstilsrelaterade faktorer, hormoner, övervikt och ålder bidrar i olika utsträckning. Venerna i benet utvidgar sig onormalt mycket och blir slingriga vilket leder till att de klaffar som finns invändigt och som förhindrar blodet att flyta åt fel hål, börjar ”läcka”. Läckagets storlek över klaffen kan variera.

Resultatet blir att trycket i vensystemet nedanför klaffen ökar i allt större grad. Blodet ansamlar sig i benen och leder inte sällan till att man upplever tyngdkänsla, press, svullnad och ömhet i benet.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo