Varför får man åderbråck?

Varför du har åderbråck kan bero på en mängd olika faktorer. Här kan du läsa mer om varför man får åderbråck.

En vanlig anledning till åderbråck är ärftlighet

En faktor som ökar risken för att få åderbråck är ärftlighet. Uppskattningsvis 70–90 % av de som drabbas av åderbråck har en nära anhörig med åderbråck. Det kan vara ens föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar som har åderbråck. Det genetiska anlaget medför en potentiell försvagning i venernas bindvävnad vilket i sin tur medför ökad risk för att utveckla åderbråck vid något tillfälle i livet.

Ärftlighet är en av de vanligaste faktorerna till åderbråck.

Stillasittande eller stillastående arbete

Stillasittande är en faktor som kan öka risken för att få åderbråck. Inaktivitet, som att sitta och stå stilla mycket under dagen, karaktäriserar många människors arbete idag. Gravitationen i kombination med nedsatt muskel- och venpump leder till försvårat och reducerat återflöde av blod från benen till hjärtat. Effekten blir stas av blod som kan resultera i svullnad i benen och då framför allt runt vristerna.

Aktivitet och rörelse hjälper

Att röra på sig under dagen om man har en stillasittande vardag eller arbete, kan underlätta svullnadstendens och på så sätt förebygga risken för åderbråck. Tips på aktiviteter som du kan göra under arbetsdagen och som kan reducera svullnadstendenser kan vara att

  • ta en bensträckare 2–3 gånger i timmen
  • lägga benen lite högt om möjlighet finns – kanske på en pall några gånger under en lång arbetsdag
  • “trampa vatten” under skrivbordet
  • använda kompressionsstrumpor i perioder med mycket stillasittande eller vid resor som är längre än tre timmar.

Det finns träning som är bra för åderbråck och träning som faktiskt är mindre bra då cirkulationen i benen kan minska. Läs mer om vilka träningsformer som är bäst för åderbråck här.

Graviditet kan ge åderbråck

Det är relativt vanligt att man får åderbråck under en graviditet. Åderbråcken brukar främst uppstå på underbenen men det är inte ovanligt att de förekommer högt uppe på låren eller runt de yttre könsläpparna. Varför man ibland får åderbråck under graviditeten beror på en kombination av flera saker som

  • hormonella effekter
  • att det växande fostret i magen gör att väggarna i ådrorna utvidgas och att mer blod då lagras i dem
  • att återflödet i ådrorna kan bli reducerat på grund av att barnet trycker på venerna i bäckenet och därmed bidrar till ett ökat tryck i benen.

Åderbråck som uppstår under graviditeten kan försvinna av sig själva ungefär 3 månader efter förlossningen. Det går att minska risken för åderbråck och det finns saker att göra för att förebygga vidare utveckling.

Du kan läsa mer om orsaker till åderbråck, att förebygga och kirurgiska ingrepp i samband med graviditet här.

Övervikt – hur får man åderbråck av övervikt?

Att vara överviktig medför ett extra tryck på vensystemet i benen, vilket innebär att det försvårar blodets flöde tillbaka till hjärtat. Det ökade trycket kan resultera i att venernas klaffar kan ge efter och sluta fungera på ett normalt sätt. Detta leder till att blodet stasas i benen och att åderbråck uppstår. Man upplever tyngd- och trötthetskänsla samt svullnad i det drabbade benet.

Även för personer i ung ålder kan dåliga matvanor och stillasittande som leder till övervikt eller fetma göra att åderbråck uppstår. Att minska sin vikt genom god kosthållning, motion och att även vid behov bära stödstrumpor kan göra att risken för åderbråck också i lägre ålder minskar.

Hormoner och hormonförändringar

Kroppens hormonella status hänger samman med åderbråck. Hormonförändringar, som till exempel de som sker under en graviditet, ger större risk för att åderbråck uppstår.

P-piller som innehåller östrogen och hormonbehandling för klimakteriebesvär kan bidra till att försvaga klaffarna i benens vensystem. Detta kan i sin tur leda till ökad risk för att utveckla åderbråck.

Samband mellan ålder och åderbråck

Åldrande och åderbråck har ett samband, även om det är vanligt att unga personer också får åderbråck. Med ökande ålder tenderar klaffsystemet i benen att bli försvagade. Även muskel-ven-pumpen blir gradvis svagare och medför ett reducerat återflöde. Resultatet blir en accelererad utveckling av åderbråck med den stigande åldern.

Kompressionen som stödstrumpor ger kan effektivisera återflödet i blodet och förbättra den försvagade muskel-ven-pumpen. Läs mer om hur du kan lindra besvär med stödstrumpor här.

Åderbråck ger ökad risk för blodpropp

Åderbråck medför en ökad risk att drabbas av blodproppar. Flera studier visar att man löper ungefär 4 gånger större risk att drabbas jämfört med de som personer som inte har åderbråck. Vanligast är att blodpropparna primärt uppstår i de ytliga åderbråcken, men risken är hög att proppen växer och även drabbar de mer djupt liggande venerna. Risk finns även för spridning mot lungorna. Dessa tillstånd är allvarliga och kräver omedelbar diagnostik och behandling.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo