Åderbråcksbehandling

Vi erbjuder högspecialiserad modern behandling av åderbråck med de mest skonsamma teknikerna på marknaden. Här kan du läsa mer om våra åderbråcksbehandlingar.

aderbrackbehandling 1

Modern behandling av åderbråck

Många besväras av kärlbristningar, ytliga blodkärl och åderbråck – alldeles i onödan. Vi på Åderbråcksakademin erbjuder moderna, effektiva och skonsamma behandlingar mot åderbråck. Behandlingsformerna är väl beprövade och används världen över i behandling av åderbråck. Hos oss behandlas du av kirurger med specialistkompens i kärlkirurgi med lång erfarenhet av åderbråckskirurgi. Åderbråcksakademin är medlem i Svensk Kirurgisk Förening och i Svensk Kärlkirurgisk förening. Vi vill erbjuda en optimal behandling för just dina besvär, och rekommenderar dig den behandlingsform som passar dig.

Olika typer av åderbråcksbehandlingar

Laserbehandling är en mycket populär metod som används världen över. Inte så konstigt då den är skonsam och går att utföra i lokalbedövning. Vi använder den senaste generationens laser. Limbehandling av åderbråck är en nyhet med tio år på nacken. Vår kärlkirurg var en av pionjärerna och en av de mest erfarna i världen, inom denna behandlingsmetod som vi erbjuder. En annan vanlig åderbråcksbehandling är radiofrekvensbehandling – en av de mest använda teknikerna i Europa. Vi erbjuder också ångbehandling, en annan relativt ny metod som utvecklades i Frankrike på 2000-talet. Skumbehandling av åderbråck används med fördel på ytliga venformationer, men även vid invändiga åderbråck. Till sist erbjuder vi mikrosnittbehandling, en virknålsteknik med vilken åderbråck i alla storlekar kan tas bort.

Åderbråcksbehandlingar

Vilken behandlingsmetod är bäst?

I samråd med din kärlkirurg utformas en individuell behandlingsplan, som inte bara tar hänsyn till din specifika anatomi, utan också dina önskemål.

Vilka moderna tekniker finns på marknaden och vilka fördelar har dessa jämfört med tidigare operationstekniker?

De moderna behandlingstekniker som används vid behandling av åderbråck kan delas in i 2 grupper:

  • Termal ( Laser, Radiovågor, Steam)
  • Inte- termal ( lim, foam, sklerosering)

Gemensamt för samtliga tekniker är att de är effektiva, trygga och skonsamma och ger ett överlägset estetiskt resultat. Behandling sker i lokalbedövning, då det inte är behov för narkos. Behandling tar en till två timmar. Man kan återuppta normal daglig aktivitet i det man lämnar kliniken. Sjukskrivning är mycket sällan nödvändigt. För de som bedriver sport rekommenderar vi ett kort uppehåll på sju dagar.

Vid behandling med termala (värme) tekniker sker en mild upphettning av åderbråcken från insidan som får dessa att förslutas och skrumpna bort. Behandlingen styrs och övervakas genom ultraljud som används under behandlingen. Värmebehandlingar har funnits på marknaden i 10-20 år och är idag det mest effektiva vi kan erbjuda mot åderbråck.

Vid behandling med medicinskt vävnadslim kan åderbråcken förslutas genom att ådrorna klistras samman. Då denna teknik inte medför någon värmeutveckling, behövs ingen lokalbedövning. Man kan också med fördel använda denna på områden i benet där värmebehandling är förbjudet. Hos patienter med sår och kroniskt förändrad hud, används denna teknik med fördel. Biologiskt vävnadslim är den idag mest skonsamma behandlingsteknik som finns i världen. Tekniken blev introducerad 2012, och vi startade med denna i 2013. Idag har vi 6 års erfarenhet och vår kärlkirurg tillhör de 10 mest erfarna i världen på just denna behandlingsteknik.

Skum (Foam) och flytande injektioner med Aethoxysklerol mot åderbråck har använts sedan 50-talet. I tränade händer är behandlingen smärtfri och effektiv. Små till mellanstora åderbråck kan behandlas, men venstammarna där klaffläckaget och orsaken till åderbråcken uppstår, skall inte behandlas med denna teknik. En rad vetenskapliga publikationer visar att värmebehandling och lim är betydligt mer effektiva och har bättre hållbarhet.

Vilken behandlingsteknik som passar just dina åderbråck kan man rekommendera efter en grundlig kärlkirurgisk undersökning och ett ultraljud. Genom vårt unika koncept med individuell och skräddarsydd behandling tar vi fram den bästa kombinationen av tekniker för just dig.

Får man ärr efteråt?

Nej, mikrosnitten är såpass små att du inte får några ärr efter en åderbråcksbehandling.

Behöver jag använda stödstrumpor efter en åderbråcksbehandling?

Vi rekommenderar våra pateinter att använda stödstrumpor i en vecka efter åderbråcksbehandlingen.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo