Så undersöker man åderbråck och orsaken till åderbråck – steg för steg

Här kan du läsa mer om hur man kartlägger cirkulationen i benen.

Steg 1. Grundlig klinisk undersökning av kärlkirurg

Den kliniska undersökningen hos våra kärlkirurger lägger grunden för bedömningen av typ och omfattning av åderbråcken. Man kan efter denna indela åderbråcken i olika stadier. För detta används en välrenommerad internationell klassifikation (CEAP- klassifikationen).

Steg 2. Ultraljudsundersökning

Med hjälp av ett ultraljud kan man detaljerat undersöka alla blodkärl i benen, och tydligt se och bedöma om diagnosen är åderbråck eller andra kärlrelaterade åkommor. Med ultraljudet kan man se på åderbråckens eller kärlens storlek, om de är förkalkade, bedöma förträngningar samt se på klaffarna i vensystemet. Ultraljudsapparaten använder man också när man opererar åderbråcken. Kirurgen kan se vad han gör invändigt i kärlet eller ådran under behandlingen. De trådtunna katetrar som förs in genom nålstick kan noggrant följas och styras.

Steg 3. Digital fotopletysmografi

Undersökning med digitala fotopletysmagraf ( D-PPG) är en smärtfri undersökning som utförs framför allt hos de som tidigare har blivit opererade för åderbråck, de som har flera klaffläckage och hos de som tidigare haft en blodpropp i benen. Undersökningen genererar värdefull information om muskel-ven-pumpen och om grad av läckage.

Steg 4. Vein Light

Är en lampa som använder infrarött ljus och möjliggör undersökning av de minsta kärlen närmast huden. Kärlen blir mer synliga och injektionsbehandling av ådernät och kärlbristningar underlättas och förbättras.

Steg 5. Vein Viewer

Projicerar ett nära-infrarött ljus som absorberas av blod och reflekteras av omgivande vävnad. VeinViewer är en patenterad teknik med AVIN ™ (Active Vascular Imaging Navigation) som möjliggör att man kan se kliniskt relevanta vener upp till ett djup på 15 mm.

Steg 6. Kärl Doppler

Dopplerundersökningen görs för att få bekräftelse på om det föreligger förkalkningar i pulsådrorna från hjärtat ner i benen. Blodtrycket mäts i armar och i ben och ett index beräknas.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo