Indelning av åderbråck i olika stadier

Internationellt används en klassificering av allvarlighetsgrader hos de som drabbas av åderbråck eller venös insufficiens. Här kan du läsa om de olika stadier av åderbråck och inre åderbråck, som klassificeras enligt detta system.

Det primära målet hos de som drabbats av åderbråck är att undvika utvecklingen av kroniska bensår. Behandling av kroniska bensår medför ett stort lidande hos de som drabbas och höga kostnader för den offentliga sjukvården. Man vet utifrån ett flertal studier att risken för utveckling av bensår ökar betydligt utifrån vilket stadium av åderbråck man lider av. I de flesta Landsting och Regioner i Sverige krävs idag minimum stadium 4 (C4) för att man skall vara berättigad till behandling på offentligt sjukhus. Stadium C4 innebär att huden på underbenet är missfärgad, oftast brunaktig. Huden är förhårdad och öm att ta på. Eksem räknas också till detta stadie. Då åderbråck också medför en betydligt ökad risk för blodpropp (4 x ökad risk) bör åderbråck behandlas efter upprepade sådana ytliga blodproppar (kallades tidigare för ”tromboflebit”).

Klassifiering av åderbrack i olika stadier

De personer som har åderbråck enligt bild tillsvarande stadie 1, 2 och 3, vilket innefattar de allra flesta personer, erhåller i normalfallet ingen kirurgisk behandling av sina åderbråck på sjukhus, utan får söka privat vård för behandling. Rekommendationen som man vanligtvis får på sin vårdcentral eller på sjukhuset är att man skall använda stödstrumpor för att motverka svullnadstendens och press i benet.

Har man drabbats av åderbråck i ett sådant stadie att man utvecklat ett kroniskt bensår, så skall ett sådant bedömas av specialister inom kärlkirurgi. Tryckmätning och ultraljud bör utföras för att kartlägga både yttre och eventuella inre åderbråck. Oftast behövs kirurgisk behandling för att få såret att dels läka, men dels också för att förebygga att sår uppstår igen.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo