Varför får gravida åderbråck?

Under graviditeten ökar blodvolymen i kroppen samtidigt som blodflödet från benen till bäckenet minskar. Detta kan medföra en ökad risk för uppkomsten av åderbråck under graviditeten.

gravid

När blodvolymen i kroppen ökar samtidigt som blodflödet påverkas, leder detta till ett ”ökat” tryck i vensystemet i benen som kan förorsaka utvecklingen av åderbråck. Åderbråck uppstår framför allt på underbenen, men kan även förekomma högt uppe på låren och runt de yttre könsläpparna. Hemorrojder är en annan typ av ”åderbråck” som är vanliga vid graviditet, och som uppstår runt ändtarmsöppningen eller nära underlivet. Dessa förorsakas oftast av förstoppning.

Hormonella förändringar under graviditeten – ökat Progestin och Relaxin – leder fysiologiskt till att benens kapacitanskärl utvidgas för att kunna ta hand om den ökade blodvolymen. I tillägg ger livmodern (Uterus) i den senare delen av graviditeten upphov till tryck och press mot centrala vener i bäckenet, som också bidrar till ett ökat tryck i vensystemet i benen och utvecklingen av åderbråck. Även om de flesta åderbråck under och efter en graviditet är ofarliga, leder de till ofta till tyngdkänsla, press, svullnad och ömhet i benen.

Den goda nyheten är att åderbråcken som uppstått under graviditeten, kan komma att försvinna inom 3 månader efter förlossningen. Därför rekommenderar vi våra gravida patienter, att ta kontakt med oss för en bedömning av åderbråck tidigast 3 månader efter förlossningen.

Hur skall jag förebygga utvecklingen av åderbråck under tiden jag är gravid?

Oftast ligger en ärftlighet bakom åderbråckssjukdomen. Ca 70-80 % har en nära anhörig med åderbråck. Man kan förebygga en vidare utveckling av åderbråck under graviditeten och minimera risken för åderbråck genom att följa följande rekommendationer:

  • Undvika att sitta eller stå i samma position under en längre tidsperiod. Se till att ändra kroppsposition med jämna mellanrum, gärna flera gånger i timmen.
  • Undvik att använda skor med hög klack. Att gå i högklackat medför att muskel- ven- pumpen, den viktigaste mekanismen för transport av blod tillbaka till hjärtat sätts ur spel.
  • Motionera regelbundet. Promenader är att rekommendera. Är du i bra fysisk form kan även lättare form av jogging rekommenderas i första delen av graviditeten. Här kan du läsa mer om Åderbråck och träning.
  • Använd kompressionstrumpor på dagtid. Dessa ger stöd till cirkulationen, minskar trycket i benen och förbättrar tömningen av blod ur benen.
  • Undvika att sitta med benen i kors. Detta ger tryck mot knävecket där blodpassagen påverkas negativt.
    Högläge. Rekommenderas flera gånger dagligen, eller så ofta möjlighet ges. Att ha benen högt avlastar trycket i benen och förbättrar återflödet av blod.
  • Sov på vänster sida om natten. Detta gäller framför allt under den sista tredjedelen av graviditeten. Att sova på just vänster sida avlastar det tryck som livmodern med barnet i utövar på vensystemet i bäckenet.
  • Drick vatten och ät en fiberrik kost. Detta reducerar risken för förstoppning, och minskar därmed risken för att utveckla åderbråck nära underlivet och ändtarmsöppning, under graviditeten.

Kirurgisk behandling av åderbråck under graviditet

Generellt avråder man från operation under själva graviditeten. Orsaken till detta är att man dels utsätter sig för en ofta onödig belastning och ökad risk för komplikationer relaterade till själva behandlingen. Sedan har åderbråck en tendens till att reduceras och i några fall helt försvinna inom 3 månader efter förlossningen, vilket gör en operation onödig. I ett fåtal fall kan det dock finnas en medicinsk grund att behandla åderbråcken under pågående graviditet. Om du är osäker är du alltid välkommen att ta kontakt med oss för undersökning och rådgivning.

Välj klinik

I vilken stad
vill du boka tid?

Stockholm Malmö Linköping Logo