Varför du har åderbråck kan bero på en mängd olika faktorer. Här kan du läsa mer om varför man får åderbråck.

Varför får man åderbråck? Här är de vanligaste riskfaktorerna

Ärftlighet

De finns en rad faktorer som medför ökad risk för att drabbas av åderbråck. Uppskattningsvis 70- 90 % av de som drabbas av åderbråck har en nära anhörig. Det kan vara mor eller far, farmor eller farfar, mormor eller morfar. Det genetiska anlaget medför en potentiell försvagning i venernas bindvävnad, och det i sin tur medför ökad risk för att utveckla åderbråck vid något tillfälle i livet.

DNA åderbråck

Stillasittande- eller stillastående arbete

Genom inaktivitet som karaktäriserar många människors jobb, mestadels sittande eller stående, där gravitationen i kombination med nedsatt muskel- ven -pump leder till försvårat och reducerat återflöde av blod från benen till hjärtat. Effekten blir stas av blod som kan resultera i svullnad i benet, framför allt runt vristerna. Tips på aktiviteter under arbetsdagen som kan underlätta svullnadtendens och på så sätt förebygga risken för åderbråck, hittar du under – dagliga rekommendationer om hur du skall ta hand om dina ben.

Stillasittande ökar åderbråck

Graviditet

En kombination av hormonella effekter i graviditeten och ett växande foster i magen bidrar på vart sitt sätt till att väggarna i ådrorna dels utvidgas så att mer blod lagras i dem, och dels till att återflödet kan bli reducerat på grund av att barnet trycker på venerna i bäckenet och därmed bidrar till ett ökat tryck i benen. Se mer om detta under ”åderbråck och graviditet”.

Gravid kvinna

Övervikt

Att vara överviktig medför ett extra tryck på vensystemet i benen, vilket innebär att det försvårar blodets flöde tillbaka till hjärtat. Det ökade trycket kan resultera i att venernas klaffar kan ge efter och sluta fungera på ett normalt sätt. Detta leder till att blodet stasas i benen och att åderbråck uppstår. Man upplever tyngd- och trötthetskänsla samt svullnad, i det drabbade benet .

Åderbråck och övervikt

Hormoner

P-piller innehållande östrogen, och hormonbehandling för klimakteriebesvär kan bidra till att försvaga klaffarna i benens vensystem. Detta kan i sin tur leda till ökad risk för att utveckla åderbråck.

Hormoner och åderbråck

Ålder

Klaffsystemet i benen tenderar att bli försvagade med ökande ålder. Även muskel-ven-pumpen blir gradvis svagare och medför ett reducerat återflöde. Resultat blir en accelererad utveckling av åderbråck med ökande ålder.

Ålder och åderbråck

Blodpropp

Åderbråck medför en ökad risk för att drabbas av blodproppar. Flera studier visar att man löper ca 4 gånger större risk jämfört med de som personer som inte har åderbråck. Vanligast är att dessa primärt uppstår i de ytliga åderbråcken, men risken är hög att proppen växer och även drabbar de mer djupt liggande venerna. Risk finns även för spridning mot lungorna. Dessa tillstånd är allvarliga och kräver omedelbar diagnostik och behandling.

Blodpropp och åderbråck

Har du en fråga till våra kirurger?

Skulle du inte hitta din fråga under FAQ så svarar gärna någon av våra kirurger på din specifika fråga.


    Välj klinik

    I vilken stad
    vill du boka tid?

    Stockholm Malmö Linköping Båstad Helsingborg Logo